A A A

oferta

Centrum Szkoleń BHP oferuje swoim klientom stałą obsługę w zakresie BHP. Przeprowadzamy szkolenia wstępne, ogólne i okresowe dla pracowników. Ukończone szkolenia potwierdzamy wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Ponadto przeprowadzamy kontrolę warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. W przypadku stwierdzenia braków i zagrożeń, na bieżąco informujemy o tym prcodawcę oraz przedkładamy mu wnioski profilaktycznego działania w celu ich likwidacji. Pomagamy w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujacych zagadnienia BHP. Stanowimy pirwszorzędne źródło informacji i doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów BHP.

Tworzymy dokumentację powypadkową dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

Zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy prowadzimy wszelkiego rodzaju rejestry. Przygotowana przez nas baza szablonów niezbędnych dokimentów w znacznym stopniu ułatwia regulowanie spraw dotyczących dokumentacji BHP.

Ład i kompletność w dokumentacji zapewniane przez nasze Centrum Szkoleń BHP jest podstawowym czynnikiem do uniknięcia konfliktów z Państwową Inspekcją Pracy na tej płaszczyźnie.

Nasza oferta zawiera m.in.

  • Szkolenia wstępne i okresowe, stacjonarne i na odległość
  • Oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy wykonywane metodą list kontrolnych CHL.
  • Kompletna dokumentacja BHP dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjno-handlowo-usługowych.
  • Doradztwo w zakresie BHP i prawa pracy.
  • Szkolenia BHP

    Centrum Szkoleń BHP dysponuje bogatą prpozycją przeprowadzanych szkoleń BHP wstępnych i okresowych.

  • Ocena ryzyka zawodowego

    Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 1996 roku, dotyczącej dostosowywania polskich przepisów do norm europejskich, wprowadzono między innymi obowiązek przygotowania "oceny ryzyka zawodowego" związanego z każdego rodzaju wykonywaną pracą i obowiązek informowania o nim pracowników.