A A A

Szkolenia BHP

Centrum Szkoleń BHP dysponuje bogatą prpozycją przeprowadzanych szkoleń BHP wstępnych i okresowych.

kolenia dla pracodawców skierowane są do osób rozpoczynających pracę na stanowisku dyrektora lub kierownika zakładu pracy.

Dla osób obejmujacych stanowiska kierowników działów, mistrzów czy brygadzistów, przygotowaliśmy szkolenia osób kierujących pracownikami.

Kolejną grupą docelową będącą adresatem naszych szkoleń dla przcowników inżynieryjno - technicznych są konstruktorzy, projektanci, technolodzy, a także organizatorzy produkcji.

Szkolenia dla pracowników administracyjno - biurowych przeznaczone są dla osób, których charakter pracy związany jest z narażeniem na działania czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dotyczą one również pracowników placówek słóżby zdrowia, szkół i placówek oświatowych oraz jednostek naukowo - badawczych.

Prowadzimy również szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych
By sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, oprócz wielu rodzajów szkoleń, dopuszczamy możliwość podjęcia negocjacji cen zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.